Služby pro jednotlivce

Poradenství a psychologie

  • Trápí vás vaše malé sebevědomí?
  • Máte pocit prázdnoty ve svém životě?
  • Trpíte různými úzkostmi a strachy?
  • Jste zklamaní z reakcí okolí na vaše problémy?
  • Chcete konzultaci, nechcete dlouho čekat?
  • Hledáte svou další cestu životem?
  • Chcete se o sobě více dozvědět?
  • Máte zájem o supervizi či osobnostní rozvoj?

Pokusíme se společně nalézt odpovědi na vaše potřeby a trápení.


Řešení častých psychologických problémů

Problémy s úzkostí a strachem
Mnohdy jde o potíže, které dlouhodobě trápí svého nositele a kromě řady sociálních a psychických potíží mu přinášejí i tělesné problémy.

Potíže s partnerským vztahem
Často se jedná o problémy v rámci partnerských krizí spojených jak s potížemi v intimní oblasti, tak i otázek ohledně nevěry, volby partnera či zpracování a udržení žárlivosti v tolerovaných mezích.

Problémy s náladou a podléhání stresu
Jde o problémy spojené s nejistotou a existenční zátěží v současné době plné zvratů a civilizačních problémů.

Zpracování traumatických událostí
Pomoci vyrovnat se s traumaty rozličného druhu od autonehody po násilí v rodině.

Hledání svého uplatnění
K jaké práci se více hodím? Kam dál ve svém životě postupovat.


Některé informace o terapii a diagnostice

Poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství a psychoterapie obecně je procesem, který pomáhá lidem v orientaci v obtížných životních situacích. Existuje velké množství terapeuticko - poradenských přístupů, kdy cílem není vyřešit situaci za klienta ale pomoci mu nalézt vlastní řešení dané situace.

Diagnostika

Je metoda, která slouží k popsání osobnosti jak v rámci obecných norem populace, tak i v jejich specifikách a jedinečnostech. Provádí se z různých důvodů, jako jsou výběry zaměstnanců, žádost pojišťovny či jiného úřadu, pro získání potvrzení k výkonu činnosti, uvažování o volbě povolání, nebo jen z vlastního zájmu o sebepoznání či vzájemné poznání partnerů – kdy je spojena s poradenstvím.


Cena

Cena vždy souvisí s typem zakázky a je stanovená po vzájemné dohodě. Obecná sazba:

Psychologické poradenství, psychoterapie - 350 do 600 Kč/hod
Diagnostika - od 1000 Kč/hod
Supervize - od 600 Kč/hod

Chceš-li být hodinu šťastný, opij se (užij si)

Chceš-li být tři dny šťastný, ožeň se.

Chceš-li však být celý život šťastný, staň se zahradníkem.


(Čínské přísloví)

Dveře ke štěstí se otevírají ven

(Sören Kirkegaard)